Els Països Catalans ja són el territori més pobre de l’Estat espanyol a diferència de Madrid

Madrid guanya i Catalunya perd. Aquest és el resum a grans trets dels últims quinze anys econòmicament parlant. Tal i com informa el portal Cotizalia, entre els anys 2000 i 2008, la taxa de creixement del Producte Interior Brut (PIB) s’ha situat de mitjana a l’Estat espanyol en el 3’09. El Principat de Catalunya, però, segueix molt per sota d’aquesta xifra, concretament amb un 2’89. Aquestes dades contrasten amb Extremadura, Andalusia i Madrid, que ocupen els primers llocs del rànquing. Si el 1995, la renda per càpita dels ciutadans madrilenys era de 9’3 punts per sobre de la dels catalans, l’any 2008 aquesta distància es va ampliar fins als 12’9 punts.

En termes pràctics, això significa que un madrileny té una renda 3.000 euros més alta que un català. La resta de territoris dels Països Catalans no en surten gens beneficiats. De fet, les Illes Balears es consolida com el territori de l’Estat espanyol amb més espoli fiscal. La seva taxa de creixement anual del PIB és del 2’36, 0’72 punts per sota de la mitjana espanyola. Tot i que en menor mesura, el País Valencià també en surt perjudicat, amb una taxa del 3’02.

Catalunya també en surt malparada amb governs socialistes

El major augment del PIB no té res a veure amb un determinat tracte de favor per part de determinats partits polítics. De fet, des de 2005 (coincidint amb l’etapa de govern socialista) la distància entre Madrid i Catalunya s’ha eixamplat encara més. Concretament, la renda per càpita catalana ha caigut en aquest període més d’un 1’5%, mentre que la comunitat de Madrid ha retrocedit tan sols la meitat, 0’8 punts percentuals.

Informa: SOBIRANIAIPROGRÉS.CAT

Anuncis