Unnim, la nova marca de la fusió de Caixa Girona, Caixa Manlleu, Caixa Sabadell i Caixa Terrassa

Unnim. Aquest és el nom escollit per batejar la nova marca comercial de la nova entitat que naixerà de la fusió de Caixa Girona amb les de Manlleu, Sabadell i Terrassa. Avui s’ha fet pública aquesta denominació, que parteix del concepte Unió inclòs en el nom social expressat en el projecte d’Estatuts i en els registres i documentació oficial de constitució.

Feia mesos que es treballava en la creació de la marca i es va convocar un concurs intern perquè els empleats de les quatre caixes poguessin fer propostes de noms. Es van presentar més de 9.000 noms, entre els quals ha sortit un guanyador. En una segona fase, l’agència morillas, especialitzada en identitat de marca, ha dut a terme tot el procés de creació del nom i el del desenvolupament, que inclou el logotip, el símbol i el lema corporatiu.

Es mantindrà un equilibri entre la marca antiga i la nova, amb un disseny específic per a cada zona històrica: UnnimCaixaGirona, UnnimCaixaManlleu, UnnimCaixaSabadell i UnnimCaixaTerrassa.

El projecte de fusió, aprovat pels consells d’administració de les quatre entitats està en la recta final de tramitació, amb la previsió que als propers dies el Banc d’Espanya aprovi el Pla d’Integració i la Comissió Europea doni el vistiplau definitiu perquè es puguin convocar les assemblees generals extraordinàries.

Anuncis