TV3 censura el documental “Monarquia o República” de Montse Armegou, per evitar que es questioni l’hereu de Franco
Signa el manifest per rebujat aquest infame atac a la llibertat d’expressió

<!– –>

Català

La directora de TV3, Mònica Terribes, censura un documental sobre ¿  Monarquia o República? elaborat pels periodistes Montse Armengou i Ricard Belis.

Sra. Mònica Terribas, directora de Televisió de Catalunya

Volem expressar el nostre enèrgic rebuig pel que considerem un atac a les llibertats democràtiques: la llibertat d’expressió i el dret a la informació de la ciutadania.

El divendres 9 d’abril de 2010 en la comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), vostè, davant la pregunta que va fer Esquerra Republicana sobre l’emissió del documental: ¿ Monarquia o República?, programat pel mes de febrer, la seva resposta va ser que s’ha suspès l’emissió del documental i que no s’emetrà per TV3 tal com estava plantejat. Segons vostè i en  les seves paraules: “perquè requereix d’un enfocament diferent del que té […]  que és legítim que la televisió pública faci aquest debat, però ara aquesta peça no respon als criteris necessaris perquè la gent pugui extreure el seu propi criteri sobre aquest tema”

Davant d’aquests arguments volem denunciar:

-La submissió  de la Corporació  a interessos que no es corresponen amb els de la ciutadania.

– Que es desprèn de les seves paraules una actitud paternalista, la mateixa que s’argumentava quan es demanava el vot per a les dones durant la II República, dient que la ciutadania no té suficient maduresa política per extreure conclusions i tenir criteri un cop visionat el documental.

_- Que sobta, que periodistes amb la trajectòria professional demostrada en la TV que vostè dirigeix, de cop hagin incorregut en l’elaboració d’un producte amb manca de rigor i d’imparcialitat. Per tant, el que suggereix és l’existència de censura per part de la direcció. I si no és així i la censura no ve de la direcció, en favor de la llibertat i professionalitat, la direcció hauria de dimitir per dignitat i deure amb la ciutadania.

– Que deixa la credibilitat, el prestigi i la suposada independència de la corporació en uns nivells dels més baixos de la seva historia.

– Què  feia molt temps que no es produïa un atac d’aquestes característiques. No només té importància “ com s’expliquen els fets” també els fets que s’amaguen”.

– Que TV3 com a entitat publica té l’obligació de ser plural i servir al dret d’informació que té la ciutadania, especialment en tot allò que afecta als aspectes fonamentals de les seves vides, com és deixar que s’expressin opinions i valoracions sobre la forma d’Estat.

EXIGIM.

La llibertat d’expressió, els dret a la informació i la pluralitat en la TV catalana, per tant, exigim l’emissió del citat documental tal i com s’ha concebut. Del contrari, Sra. Terribas, en favor de la llibertat i de l’obligació que té amb la ciutadania, i en nom de la sobirania popular, ha de presentar la dimissió.

Coordinació  republicana i memorialista de Catalunya.


Castellà

Sra. Mónica Terribas, directora de Televisión de Cataluña

Queremos expresar nuestro más enérgico rechazo a  lo que consideramos un ataque a las libertades democráticas: la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía.
El viernes 9 de abril de 2010 en la comisión de control de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), usted, ante la pregunta que hizo  Ezquerra Republicana sobre la emisión del documental: ¿Monarquía o República?, programado para el mes de febrero, su respuesta fue que se ha suspendido la emisión del documental y que no se emitirá por TV3 tal como estaba planteado. Según usted: “porque requiere de un enfoque diferente del que tiene […] que es legítimo que la televisión pública haga este debate, pero ahora esta pieza no responde a los criterios necesarios para que la gente pueda extraer su propio criterio sobre este tema”

Ante estos argumentos queremos denunciar:

-La sumisión de la Corporación a intereses que no se corresponden con los de la ciudadanía.
– Que se desprende de sus palabras una actitud paternalista, la misma que se argumentaba cuando se pedía el voto para las mujeres durante la II República, diciendo que la ciudadanía no tiene suficiente madurez política para extraer conclusiones y tener criterio una vez visionado el documental.
_- Que sorprende, que periodistas con la trayectoria profesional demostrada en la TV que usted dirige, de repente hayan incurrido en la elaboración de un producto con falta de rigor y de imparcialidad. Por lo tanto, lo que sugiere es la existencia de censura por parte de la dirección. Y si no es así y la censura no viene de la dirección, en favor de la libertad y profesionalidad, la dirección tendría que dimitir |por dignidad y deber con la ciudadanía.
– Que deja la credibilidad, el prestigio y la supuesta independencia de la corporación en unos niveles de los más bajos de su historia.
– Que hacía mucho tiempo que no se producía un ataque de estas características. No sólo tiene importancia “como se explican los hechos”, también los hechos que no se explican y se ocultan”.
– Que TV3 como entidad pública tiene la obligación de ser plural y servir al derecho de información que tiene la ciudadanía, especialmente en todo aquello que afecta en los aspectos fundamentales de sus vidas, como es dejar que se expresen opiniones y valoraciones sobre la forma de Estado.

EXIGIMOS.
La libertad de expresión, el derecho a la información y la pluralidad en la TV catalana, por lo tanto, exigimos la emisión del citado documental tal como se ha concebido. De lo contrario, Sra. Terribas, en favor de la libertad y de la obligación que tiene con la ciudadanía, y en nombre de la soberanía popular, tiene que presentar la dimisión.

Coordinació  republicana i memorialista de Catalunya.

Per signar el manifest cliqueu aquí
Per observar com progresen les adhesions cliqueu aquí

Anuncis