A vegades tinc de fer esforços per no rebentar, ja que hi han fets que t’exalten les formes de tal manera que es molt difícil contenir-se, i un d’aquets es al assabentar-me que ahir a Lleida se celebrà La festa del Cargol, nom que un pot arribar a pensar que el cargol fa festa cosa que no es així, ja que el cargol es la víctima o sigui que l’innocent cargol es el que no pot celebrar res ja que el foten a la foguera per desprès ser cruspit i que molts d’ells que s´el menjant  ignoren el sofriment que a sofert aquest animal per complaure l’estomac d’uns afamats sense escrúpols,. Lo que encara m’ha excitat mes es al veure el reportatge per TV  d’una part d’aquesta festa  i d’alguns dels visitants que foren ben  rebuts ,i entre ells molts forasters  enemics de Catalunya, o sigui me refereixo en primer lloc al Sr Rajoy i part de la seva banda de bandarres, ja que el Sr Rajoy i els seus que li fan costat  foren els causants d’apelar l’estatut de Catalunya i que ara es cumpliesen 4 anys  servin se del TC , cose  que a hores d’ara  aquests del TC encara no ha dictaminat cap resolució. el que jo veig  que no es lògic que aquests visitants hagin participat a la festa del cargol  i s’hagin anat de buit, o sigui amb els vestits nets i sense rebre cap pluja d’ous i tomàquets, cosa que no honra als ciutadans catalans que les dispensaren un lloc a tal festa, ja que no es lògic que i hagin catalans tan bords que demostressin respecte a uns enemics declarats dels catalans.

Nota: Algunes d’aquestes manifestacions també son aplicables quant la Sra Rosa Diez té el desvor guinyen de venir a Catalunya, i que es acollida amb salutacions per part d’alguns botiflers catalans..

Anuncis