L’entitat esperona les empreses a complir la nova normativa per respectar els drets lingüístics de tots els habitants · Recorda que al Principat hi ha més de 500 lleis que imposen el castellà i menystenen el català

La Plataforma per la Llengua ha respost les accions de PP i C’s contra la nova Llei de consum de Catalunya, que ahir va entrar en vigor. En un comunicat, assegura que aquests partits cerquen “imposar el monolingüisme”, ja que hi ha més de mig miler de lleis que imposen el castellà i discriminen el català a Catalunya. L’entitat recorda que tots els països de la Unió Europea amb llengües pròpies amb un nombre de parlants similar al català, tenen garantits des de fa temps els mínims que estableix la nova llei catalana. Així la nova normativa recorda que els consumidors “tenen dret a rebre en català les informacions necessàries per al consum, ús i maneig adeuat dels béns i serveis, amb independència del mitjà, format o suport utilitzat”. A l’Estat espanyol hi ha actualment 192 lleis que imposen el castellà a l’etiquetatge, instruccions i garanties en pràcticament tots els productes que es distribueixen a Catalunya -amb el seu corresponent règim sancionador-, tal com va informar l’entitat fa mesos.

“Aquestes lleis, juntament amb els centenars de legislacions que obliguen a utilitzar el castellà en molts altres àmbits, comporten que aproximadament per cada llei que el Govern fa per afavorir el català a Catalunya, l’Estat espanyol en faci 50 afavorint el castellà en aquest mateix territori”. Per això la Plataforma considera que la nova normativa “significarà un canvi substancial en el paisatge del mercat català, on la majoria de productes no s’etiqueten en llengua catalana. Els consumidors catalanoparlants eren fins ara els únics de la Unió Europea que, tot i constituir un gruix tan important de parlants, encara no tenien una normativa en etiquetatge que obligués a l’ús de la llengua respectiva. En la resta de casos de llengües amb tants milions de parlants ja se n’havia regulat l’obligatorietat”.

Per això l’entitat recorda a PP i C’s que “l’actual llei espanyola del consumidor (Reial Decret Legislatiu 1/2007) té dos articles lingüístics pels quals fa obligatori el castellà a Catalunya en l’etiquetatge, instruccions i garanties dels productes, el 18 (que diu: “Sense perjudici de les excepcions previstes legalment o per reglament, les indicacions obligatòries de l’etiquetatge i presentació dels béns o serveis comercialitzats a Espanya han de figurar, almenys, en castellà, llengua espanyola oficial de l’Estat”). I el 125 (“La garantia comercial s’ha de formalitzar almenys en castellà, i, a petició del consumidor i usuari, per escrit o en qualsevol altre suport durador i directament disponible per al consumidor i usuari, que sigui accessible a aquest i d’acord amb la tècnica de comunicació utilitzada”)”.

Així, en ambdós casos “l’obligació és molt més directa que no pas en el cas del Codi de Consum pel que fa al català, i també es preveuen sancions i multes lingüístiques per a qui no acompleixi aquestes normatives. PP i Ciutadans s’oposen, doncs, al bilingüisme legal en l’etiquetatge de productes, refermant-se en la defensa única del monolingüisme impositiu del castellà a casa nostra”.

La Plataforma per la Llengua ha mostrat la seva sorpresa pel fet que aquests partits polítics justifiquin les seves crítiques al Codi de Consum assegurant que estan a favor de la llibertat quan hi ha més de 500 lleis que imposen el castellà i discriminen el català a Catalunya. En tots els casos de països comparables dins la Unió Europea que tenen llengües pròpies amb un nombre similar de parlants a la catalana, els mínims que estableix el Codi de consum ja fa temps que estan garantits.

Amb la nova normativa, cap a finals de febrer del 2011 les grans empreses de refrescos, iogurts, medicaments, joguines o electrodomèstics que encara ara no etiqueten en català hauran d’haver canviat les etiquetes i instruccions dels productes per adaptar-los a la nova normativa. Fins ara, només els productes catalans amb denominació d’origen o de qualitat estaven obligats a estar etiquetats en català.

Anuncis