Horrorós ¡Sorprenen, aquests personatge que saluda el president dels espanyols  Zapatero i cobreix el seu cap amb un tricorni no és un guàrdia civil espanyol, o sigui es el primer ministre de Polònia que el Sr Zapatero va atendre ahir a la Moncloa. Cosa que porta confusió., o sigui que no deixa de ser casual que la ridícula vestimenta i el tricorni que cobreix el cap d’aquests  personatge se idèntifica a la Guàrdia Civil d’Espanya. horrorós ¡

Pulicat diari Varazón

Foto A R Roldan

Será retirada a petición.

Anuncis