Pels anys 1988 començarem a venir uns joves  procedents del Nord d’Africa,amb ganes de treballar a la nostre terra i van ser acceptats com a ma d’obra barata per cultivar la terra i treballar a hivernacles cosa que foren els primers en ser explotats per molts cultivadors del Maresma, un poc desprès els familiars d’aquets amb desitjos de reagrupament familiar i prosperar també abandonaven la seva terra africana  per venir a Catalunya a guanyar-se la vida acceptan qualsevol treball, cosa que els constructors  i desprès la majoria d’ empresaris de qualsevol ram s’aprofitaren d’aquesta ma d’obra barata.

Dos  anys desprès o sigui pel anys1990 els descendents del continent que descobrir Colon en l’any 1492 també amb ganes de prosperar ens van venir a ajudar-nos, cosa que també ajudaren amb la seva ma d’obra a treballs de tota mena i en especial domèstics, cosa que va facilitar  que els Srs de casa bona  se serveixen d’ells per treballs domèstics, o per acompanyar els avis a fi de treu-rels a passeig.

Mes tard vingueren de l’Est uns quants mes de milers  d´inmigrans per guanyar-se la vida, entre ells professional metalurgics mol capacitats, també entre aquets van venir proxenetas, putes i especialistes en robatoris de joyería, altres dedicats a segrestos i a conduir camions, alguns d’aquets  (a vegades desapareixen amb el camió i la seva mercancia).

En fi que la quantitat de problemes que ocasiona una part d’aquets nou-vinguts és molt elevada ja que entre elles han augmentat les llistes d’espera dels serveis mèdics, la falta de recursos econòmics destinats a obres socials o també al ben estar en general, al cost de l’ensenyança el gran augment de costos a la SS, ja que un gran percentatge estan formades per famílies numero- sas.

Apart d’aquestos problemes tenim d’afegir el xoc de les seves cultures entre les nostres, ja que no son les mateixes, apart de vestimentes mol puritanes, les religions, i la poca voluntat de una majoria en volgué integrar-se a la nostra cultura

.

És trist que famílies de casa nostra que els pares estan a l’atur sofreixin les consequencies de l’excés de l’inmigració ja que els llocs de feina son mol escassos, no podem tancar els ulls que molts dels inmigrans formen bandes de deliquents, entre elles en tenim de llatines i d’altres nacionalitats apart de les màfies russes,  altres bandes  és dedican  al trafic d’herbas i estupefacients cosa que els i permet viure econòmicament millor que mol dels nostres ciutadans que treballen i que no arriben a fi de mes..

Crec que no és necessari que infli mes el globo  mencionán mes procedencias de altres paisos entre ells els  orientals i el orient mitja, que amb les seva inteligencía han instalat  comerços de totes varietats, entre ells els que es dediquen  a tot a 0,70, ni tampoc la quantitat de comerços regentats per paquistanis, i que molts d’ells estan emplaçats als millors llocs de Barcelona.

Encara que molts dels ciutadans  ignoren o volen ignorar  el gran  percentatge  d’extrangers que sopor-tan moltes petites ciutats y pobles de Catalunya,  algunes  tenen un 50 x % d’inmigrants.

Quina es la solució per millorar tots aquets problemas?  Emigrar nosaltres?

Foto captada Internet

Será retirada a petición

Del autor.

Anuncis