.A vegades les retallades serveixen per augmentar els costos, o sigui que si el govern de Catalunya  s’han proposat reduir despeses a fi de reduir el deute que arrastre la Generalitat ja fa molts anys, lo xocant és que per reduir aquests deutes  volen suprimir uns quants serveis públics entre ells el de la Sanitat, cosa que han anunciat una reducció de personal i altres despeses, (inclosos metges, infermers/as com així personal auxiliar) en fi que el servei de bugadería i altres despeses quedarà un xic mes reduït, el pitjor és que la reducció de quiròfans i metges facin augmentar les llarg -as llistes d’espera, o sigui si actualment per la intervenció d’unes catara -tes actualment  és mes o menys 1 any és d’esperar que amb les noves restriccions el temps d’espera siguin el doble.

En fi que totes les conselleries retallaran el numero de funcionaris cosa que aquestes persones que jubilaran anticipadament  quedaran a l’atur, cosa que augmentarà el numero d’aturats, i que aquets es tindran de subvencionar amb diners públics

Resumin: No crec que la Generalitat estal-vií res, ja que per regla de tres el cost de reduir personal pot ocasionar mes despeses, o sigui és con si un peix es mossegues la seva pròpia cua.

Per cert s’han retallat els polítics els seus sous, jo crec que no el suficient

.

Anuncis