Crec que ja pocs queden que recordin que Catalunya tenia fronteres dintre els seus municipis per controlà les entrades de aliments que entraven a cada municipi, o sigui que era una manera de cobrar impostos els ajuntaments, i la feina de controlar estava a càrrec de un funcionari municipal denominat “Burot”  aquesta feina era un tan desagradable ja que es guanyaven  moltes antipaties, ja que et feien obrir els cistells o les sanalles per comprovar que no passessis res de estranquis, recordo que i havia articles que estaven excents de tributà, entre ells las arengades y altres de primera necessitat , o sigui que i havia burots a les entrades de  carreteres  i a les estacions dels trens, o sigui que el burot tenia una llista del articles que tributaven, per un ànec un tan, per un conill un altre, recordo que unes de las ultimes casetas de Burots de Barcelona estava situada a Pedralbes,(Actualment Jardins Cervantes) altre a la carretera de Badalona o San Adrià en fi que foren mols anys que els ciutadans pagaren impostos, Segons  la meva avia QEPD també i havia Burots entre la Vila de Gracia i la ciutat de Barcelona quan encara no estava totalment urbanitzada  i que estava situada al mateix indret de lo que ara ja la Pedrera, o sigui que el pas estava tancat per una cadena i el burot la retirava quant havia revisat el genero i haver pagat. Pro per estar controlats els ciutadans els temps de la guerra civil i desprès per els que ens alliberaren, o sigui per milicians i desprès la guàrdia civil , A veure si els governants d’ara se els i acudeix un altre invent per continuà   fotre’ns els diners.