El capitalisme junt amb els seus amics  politics son els que han malmès ( putejat ) el petit i mitja comerç , o sigui son els principals  culpables de que els  petits i mitjans comerços s’hagin vist obligats a tancar portes, con així de les conseqüències que ha reportat a milers  de treballadors que tenien un lloc de treball a les botigues i comerços  que per desgracia  avui estan al atur i endeutats, o sigui  apart  d’haver   arruïnat a molts petits empresaris i botiguers que ja feien esforços per subsistir, cosa que ajudat que als grans capitalistes se n’aprofitessin  per fer-se mes rics i fer mes pobres als botiguers. Me explico: Les grans superfícies  que la gran majoria de elles estan a mans del gran capital  s’han menjat el petit i mitja comerç igual que el peix gros es menja al petit, ja que aquestes grans superfícies han tingut el vist i plau per part de les autoritats competents de cada poble o ciutat per  obtenir  facilitats a fi d’instal·lar-se i de tenir grans aparcaments  o sigui moltes mes facilitats perque el visitan pugui accedir-hi, a mes de donar-lis llicencies  per vendre tota classe d’articles   com així de instal·lar-hi bars i fins i tot petites atraccions  per els petits, cosa que les antigues botigues instalades al barri no han sigut gens afavorides al contrari, ja que aquets que estan o estaven instal·lats en un carrer comercial i cèntric  els han putejat transformant els seus típics carres que si podia circular i aparcar cotxes ara no, ja que han sigut tancats al transit rodat ,  a mes de posar-hi postes a tort i a dret com  si fos un por marítim a fi de que  els que encara van a peu i que no tenen les cames prou llargues si puguin enganxar els collóns, De sobres se per endavant que molts de vosaltres vos agrada a anar a visitar o comprar a aquest grans magatzems que han ocasional la ruïna de molts,  ja que alguns d’ells tenen a vegades alguns articles d’oferta, jo mateix per desgracia meva també me tinc de proveir  a vegades d’aquestes grans superfícies ja que la meva butxaca esta  buida i tinc de aprofitar les ofertes, no obstant enyoro els temps de quan era client de la botiga de la cantonada que ja era conegut des que era petit , i que apart de ser ben ates et fiaven, pro com tot canvia i ara ens tenim de emmotllar a lo que toca segons diuen els progres, en fi que aquet escrit d´avui esta inspirat al llegir la noticia de que el Sr Conseller Huguet responsable de turisme i consum ha donat carta blanca aquesta setmana a la firma Ikea perquè pugui ampliar les seves superfícies, o sigui fer un Ikea mes gran, no cal dir-vos  que aquestes ampliacions perjudicaran una mica mes als comerciants del barri i de pobles  que en prou feines van aguantant, o sigui als petits comerços, cosa que aquesta decisió per part dels politics es una demostració mes de que estem governats per persones faltades de seny, ja que aquesta política fomenta mes crisis, o sigui mes empleats al  atur. I jo me pregunto: a qui beneficíen aquest politics de la Generalitat de Catalunya?

Anuncis